Czy w ogóle warto uczyć się języków obcych w dzisiejszych czasach?

W dobie szybkiego i wszechobecnego internetu oraz super smartfonów czy nowości technicznych, pozwalających nam na bezpośrednie tłumaczenie mowy naszej i naszego rozmówcy, coraz częściej zadajemy sobie pytanie: "Czy w ogóle warto w dzisiejszych czasach uczyć się języków obcych?" Nowoczesne słowniki online, jak Google Translator, tłumaczą coraz precyzyjniej nawet bardziej skomplikowane zdania z coraz większą dokładnością a podłożony głos akcentuje frazy w miarę naturalnie czyniąc tłumaczony tekst zrozumiałym dla osoby posługującej się obcym językiem. Minęły już czasy gdy posługując się tłumaczem lub słownikiem online uzyskiwaliśmy zupełnie niespójny i niezrozumiały dla naszego rozmówcy tekst. Dzisiaj śmiało możemy podyktować programowi nawet dłuższe zdanie, on to zdanie przechwyci, zapisze i w sekundę przetłumaczy na dowolny język świata. Klikając następny klawisz odczyta go naszemu rozmówcy odpowiednio cały przekaz akcentując. Nie pieśnią przyszłości a rzeczywistością są słuchawki z wbudowanym tłumacz