top of page

Egzaminy językowe nam niestraszne! Poradnik dla maturzysty i 8-klasisty

Zaktualizowano: 2 sty 2023


lekcje angielskiego 8-klasisty, kurs matura z agieleskiego online,  kurs maturalny z niemieckiego online, matura z francuskiego kurs online

Perspektywa zbliżających się testów egzaminacyjnych może wzbudzać lęk, stres i niepewność. Jednak racjonalne spojrzenie na sprawę, odpowiednie przygotowanie oraz zaplanowanie nauki pozwala zredukować napięcie. Egzamin z języka obcego warto potraktować jak kolejny krok w drodze do osiągnięcia celu, jakim jest płynne posługiwanie się zdobytą wiedzą językową. Takie podejście nie tylko zmniejsza poziom odczuwanego stresu, ale też pozwala utrzymać wysoką motywację do nauki. Istotną kwestią jest również poznanie struktury i podstawowych zasad egzaminacyjnych. Zdecydowanie łatwiej zmierzyć się z wyzwaniem, które dobrze znamy, niż przystąpić do zupełnie nowego zadania. Aby zastosować powyższe wskazówki w praktyce, warto przyjrzeć się kilku aspektom. Jak skutecznie przygotować się do egzaminu z języka obcego?

Kilka słów o procedurach egzaminacyjnych…

Uczniowie ósmej klasy oraz maturzyści mają obowiązek przystąpienia do egzaminu z przynajmniej jednego języka obcego nowożytnego. Wyboru dokonać mogą spośród sześciu języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego i rosyjskiego. Egzamin maturalny jest zdawany obligatoryjnie na poziomie podstawowym w części ustnej i pisemnej, dodatkowo uczeń ma prawo przystąpić do matury w formie rozszerzonej. Natomiast test 8-klasisty składa się jedynie z części podstawowej pisemnej.

Każda część egzaminu ma określoną specyfikę, która pozwala zweryfikować konkretne umiejętności z zakresu posługiwania się językiem. Egzamin ustny trwa około 15 minut i obejmuje trzy zadania:

  • rozmowę z odgrywaniem ról,

  • opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania,

  • wypowiedź na podstawie materiału stymulacyjnego i odpowiedzi na dwa pytania.

Z kolei część pisemna matury sprawdza: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej. Aby zdać egzamin maturalny, należy uzyskać co najmniej 30% w obu częściach. Struktura egzaminu 8-klasisty jest podobna, ale dodatkowo w arkuszu znajdują się zadania dotyczące znajomości funkcji językowych.

Nauka do egzaminu krok po kroku – o czym warto pamiętać?

Przygotowania do egzaminu z języka obcego warto starannie zaplanować, ale też nie powinny one wzbudzać obaw. Dlaczego? Przede wszystkim, należy pamiętać, że nauka języka jest procesem trwającym wiele lat, a więc opanowanie materiału koniecznego do zdania egzaminu jest jedynie jednym z etapów. Warto więc podejść do przygotowań ze spokojem i skupić się na stworzeniu skutecznego planu działania.

Efektywność nauki języka jest uzależniona od narzędzi, które zostaną wykorzystane. Podczas przygotowań do egzaminów pomocne może okazać się repetytorium zawierające najważniejsze treści dotyczące zagadnień gramatycznych, słownictwa oraz przydatnych zwrotów, które można wykorzystać w kreowaniu wypowiedzi pisemnych. Na początku należy odnaleźć niezrozumiałe zagadnienia językowe i rozpocząć naukę od próby ich wyjaśnienia. W przypadku trudności warto skorzystać z pomocy nauczyciela lub korepetytora.

Przyswajanie języka nie kończy się jednak na objaśnieniu trudnych kwestii. Niestety, ludzka pamięć jest ulotna, dlatego niezbędnym elementem procesu nauki do egzaminu jest regularne powtarzanie materiału. Nie da się zapamiętać wszystkich istotnych treści w ciągu jednego dnia czy tygodnia. Naukę należy rozłożyć na etapy i codziennie sukcesywnie przyswajać część materiału. Pomocne może okazać się samodzielne sporządzanie notatek, fiszek, a także podkreślanie najważniejszych zagadnień kolorowymi długopisami. Dla niektórych niezwykle użyteczną techniką jest tworzenie mapy myśli lub zastosowanie gry słownej ułatwiającej przyswajanie skomplikowanych wyrazów.

W przygotowaniach nie wolno pominąć kwestii związanych z konstruowaniem egzaminacyjnych wypowiedzi pisemnych. Niezbędna jest znajomość struktury poszczególnych form wymaganych na egzaminie. Oprócz tego, efektywną praktyką może okazać się sporządzenie listy charakterystycznych zwrotów i wyrażeń ułatwiających skonstruowanie spójnego tekstu. Z kolei ćwiczenia do matury ustnej można wykonywać z bliskimi lub przyjaciółmi. W jaki sposób? Skutecznym narzędziem jest zwyczajna rozmowa, która pozwala oswajać się z mówieniem w innym języku i w ten sposób – redukuje lęk.

Bardzo ważną część nauki języków stanowi rozwiązywanie arkuszy z poprzednich lat. Jest to doskonały sposób na poznanie formy egzaminu oraz sprawdzenie wiedzy w praktyce. Dzięki temu można wyłapać treści, które należy dopracować lub jeszcze raz powtórzyć.

Jak poradzić sobie ze stresem egzaminacyjnym? Praktyczne rady

Myśl o nieuchronnie zbliżającym się egzaminie z pewnością wiążę się z odczuwaniem stresu. Stres w niektórych przypadkach mobilizuje do działania, ale jego nadmierna ilość może być paraliżująca i w ten sposób uniemożliwiać skuteczną naukę. Warto więc opracować kilka strategii redukcji lęku. Istnieje wiele technik obniżających poziom stresu, a wybór zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji. Jakie metody warto znać?

Prostym, a jednocześnie efektywnym sposobem redukcji stresu jest dbanie o odpowiednią ilość snu. W poszczególnych fazach snu następuje proces utrwalania informacji, dzięki czemu nauka staje się zdecydowanie skuteczniejsza. Oprócz tego, organizm w pełni funkcjonuje tylko wtedy, gdy jest wypoczęty. Należy pamiętać również o wykonywaniu regularnych przerw w nauce.Można wykorzystać je na lekkie ćwiczenia fizyczne lub spacery. Dlaczego? Aktywność pomaga zregenerować umysł, powoduje wzrost poziomu endorfin i przyczynia się do poprawy samopoczucia. Dla osób preferujących bierny odpoczynek pomocne mogą okazać się techniki mindfulness wspomagające koncentrację oraz ćwiczenia oddechowe umożliwiające redukcję napięć w ciele.

Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednej istotnej kwestii, jaką jest relaks. Nawet podczas intensywnych przygotowań trzeba pozwolić sobie na chwile przyjemności, odpoczynek przy wyciszającej muzyce, ulubionej książce czy filmie. Oderwanie myśli od spraw związanych z egzaminem może okazać się zbawienne i przyczynić się do wyzwolenia nowych pokładów energetycznych koniecznych do nauki. Negatywne emocje można zredukować również dzięki wsparciu bliskich. Satysfakcjonujące relacje społeczne są niezbędne dla przezwyciężenia kryzysów i trudności. Przede wszystkim jednak należy uwierzyć we własne umiejętności. Pozytywne nastawienie i wiara w możliwość osiągnięcia sukcesu pomaga w utrzymaniu motywacji oraz zrozumieniu, że egzamin językowy nie jest wcale taki straszny… Kinga Zaczyk Akademia Językowa Virtua Lingua

7 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page