top of page

Jaki poziom angielskiego trzeba mieć na maturze?Jaki poziom angielskiego na maturze

Egzamin maturalny z języka angielskiego, bez względu na poziom (podstawowy czy rozszerzony), wymaga solidnego opanowania języka. W obu przypadkach uczniowie muszą wykazać się pewnym stopniem biegłości językowej, a konkretne umiejętności są dostosowane do charakteru danego egzaminu.


Matura Podstawowa:


W części podstawowej egzaminu ocenia się codzienne umiejętności językowe na poziomie przynajmniej B1. Obejmuje to zrozumienie prostych tekstów, umiejętność komunikacji w sytuacjach codziennych i ogólne radzenie sobie z językiem angielskim.


Czytanie ze Zrozumieniem - Weryfikacja Zrozumienia Podstawowego Poziomu: Sekcja ta sprawdza zrozumienie krótkich tekstów literackich i popularnonaukowych, koncentrując się na kluczowych ideach i informacjach.

Słuchanie ze Zrozumieniem - Radzenie Sobie w Codziennych Sytuacjach: W tej części, uczniowie są oceniani pod kątem zrozumienia codziennych sytuacji, takich jak rozmowy telefoniczne czy ogłoszenia, wymagając elastyczności w rozumieniu różnych akcentów i stylów mówienia.


Umiejętności Językowe - Sprawdzanie Struktur Gramatycznych i Słownictwa: Egzamin sprawdza znajomość podstawowych struktur gramatycznych i słownictwa, wymagając umiejętności konstruowania prostych zdań.


Matura Rozszerzona:


Matura rozszerzona kierowana jest do tych, którzy chcą pokazać swoje zaawansowane umiejętności językowe, na poziomie co najmniej B2, a często C1.

Czytanie ze Zrozumieniem - Analiza Tekstów Literackich i Naukowych: W tej części egzaminu, uczniowie mają do czynienia z bardziej złożonymi tekstami, co wymaga głębszej analizy treści i interpretacji bardziej zaawansowanych fragmentów.


Słuchanie ze Zrozumieniem - Zrozumienie Treści w Różnych Kontekstach: Słuchanie obejmuje nagrania z różnych dziedzin, od wykładów akademickich po rozmowy specjalistyczne, testując zdolność do zrozumienia treści i wyodrębnienia ważnych informacji.


Umiejętności Językowe - Konstrukcja Złożonych Struktur i Bogate Słownictwo: Egzamin rozszerzony sprawdza nie tylko poprawność gramatyczną i bogactwo słownictwa, ale również zdolność do formułowania bardziej złożonych struktur językowych.


Podsumowując, bez względu na poziom, matura z języka angielskiego wymaga od uczniów odpowiedniego opanowania języka dostosowanego do konkretnych wymagań egzaminacyjnych. To nie tylko sprawdzian umiejętności komunikacyjnych, ale również zdolności analitycznego myślenia i interpretacji tekstu. Przygotowanie obejmuje regularną praktykę komunikacyjną i wszechstronne rozwijanie umiejętności językowych. Szkoła językowa Virtua Lingua

1 wyświetlenie0 komentarzy

Kommentarer


bottom of page