top of page

Lektoraty bez tajemnic, czyli języki obce na studiach

Zaktualizowano: 22 gru 2022


kursy językowe online dla studentów

Nauka na uczelni wyższej wiąże się nie tylko z pogłębianiem wiedzy z zakresu przedmiotów kierunkowych, ale też – rozwojem umiejętności językowych. Ścieżką umożliwiającą przyswajanie języka jest lektorat. Obowiązkowy kurs języka obcego często wzbudza pytania i wątpliwości wśród studentów. Warto więc rozprawić się z mitami dotyczącymi lektoratów. Jak faktycznie wyglądają kursy językowe na studiach?


Zapisy na lektorat i poziom językowy – jak dokonać wyboru?


Każdy student jest zobowiązany do zaliczenia lektoratu z przynajmniej jednego języka obcego w czasie toku studiów. Aby uzyskać pozytywną ocenę, warto poznać kilka podstawowych zasad. Pierwszą nurtującą kwestią są zazwyczaj zapisy na lektorat. Jaki język obcy wybrać? Do jakiej grupy trafię? Jaki poziom językowy będzie dla mnie odpowiedni? To tylko przykłady pytań, które mogą pojawić się w głowach studentów. Najlepiej przyjrzeć się więc każdemu z osobna…


Wybór języka obcego należy dostosować przede wszystkim do własnych zainteresowań i możliwości. Odpowiednim rozwiązaniem często okazuje się kontynuacja nauki języka przyswajanego na wcześniejszych etapach edukacji. Z tego względu jednym z najpopularniejszych wyborów jest język angielski lub niemiecki. Oczywiście, można również kierować się zupełnie innym kluczem: spojrzeć pod kątem zapotrzebowania na rynku pracy, własnych upodobań i preferencji lub skorzystać z sugestii prowadzących lektoraty. Jedynym ograniczeniem w tym względzie jest oferta danej uczelni oraz…docelowy poziom znajomości języka.


Płynnie przechodząc do wspomnianego wcześniej poziomu językowego, warto bliżej przyjrzeć się zapisom na lektorat. Jak wybrać grupę? Sposoby zapisów różnią się w zależności od uczelni. Zazwyczaj podział na grupy poprzedzony jest testem językowym, który ma na celu ocenę poziomu biegłości języka zgodnej z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego. Nie jest to jednak stała reguła. Niektóre uczelnie nie wymagają wykonywania oficjalnego testu językowego. Wówczas to studenci decydują o tym, do jakiego poziomu biegłości chcą dążyć i właśnie taką grupę wybierają. Przed rejestracją na lektorat należy więc zapoznać się ze szczegółowym opisem zasad wyboru grup ustanowionych przez konkretną uczelnię.

Podobną strategię trzeba zastosować przy wyborze poziomu języka. Co prawda, większość uczelni wyższych oferuje rozpoczęcie nauki języka od poziomu B1, ale nie zawsze tak się dzieje. Istnieją kierunki, gdzie wymagana jest znajomość języka na poziomie B2 lub B2+ i tylko takie zajęcia są możliwe do wyboru.


Zapisy na lektorat to nie jedyna kwestia, z którą warto się zapoznać. Należy wiedzieć również, ile trwają zajęcia. Czas trwania lektoratu jest uzależniony od kilku czynników, takich jak: forma studiów (pierwszego stopnia/drugiego stopnia/ jednolite; stacjonarne/niestacjonarne; dzienne/zaoczne), ilość zajęć w tygodniu, program edukacyjny uczelni. Lektorat obejmuje najczęściej od dwóch do czterech semestrów. Liczba godzin może sięgać nawet 240, choć są kierunki, na których do zaliczenia wystarczy 60h zajęć.


(Bezstresowe) zaliczenie lektoratu – krótki poradnik dla studenta


Kwestia uzyskania pozytywnych ocen z poszczególnych kursów na studiach niejednokrotnie wiążę się z obawami, niepewnością i stresem. Czy zaliczenie lektoratu wzbudza takie same odczucia? Otóż, wcale nie musi tak być. Aby uniknąć stresu, wystarczy spełnić kilka prostych warunków. Przede wszystkim, warto dbać o systematyczny udział w zajęciach. Obecność na lektoracie jest obowiązkowa, a o ilości nieobecności do wykorzystania decyduje prowadzący. Zbyt duża liczba opuszczonych zajęć uniemożliwia zaliczenie lektoratu.


Kolejnym ważnym czynnikiem są tzw. oceny cząstkowe. Choć system sprawdzania wiedzy na studiach nieco różni się od systemu obowiązującego w szkołach ponadpodstawowych, student nadal musi wykonywać określone zadania. Do powszechnie stosowanych form weryfikacji postępów służą między innymi: kolokwia, prezentacje, odpowiedzi ustne oraz wypracowania pisemne.


Zakończeniem całego kursu jest zazwyczaj egzamin końcowy składający się z kilku części. Uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu jest równoznaczne z zaliczeniem lektoratu. Poziom egzaminu jest dostosowany do poziomu, który obowiązywał w danej grupie. Aby podejść do egzaminu bez zbędnych obaw, warto systematycznie wykonywać swoje obowiązki w ciągu roku akademickiego i aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Jest to najskuteczniejszy przepis na zaliczenie przedmiotu.


Certyfikaty językowe a lektorat: czy można uzyskać zwolnienie z zajęć?


Wiele osób zastanawia się, czy posiadanie certyfikatu językowego umożliwia zwolnienie z obowiązku udziału w lektoracie. Odpowiedź jest prosta: to zależy 😉 Przede wszystkim, należy zapoznać się ze spisem honorowanych certyfikatów dostępnym na stronie internetowej uczelni. Jeśli taka lista nie jest ogólnodostępna, warto skontaktować się z władzami uczelni lub centrum językowym i zweryfikować, czy posiadany certyfikat uprawnia studenta do zwolnienia z zajęć.


Oprócz tego, certyfikat musi być dostosowany do formy studiów. Co to oznacza? Na studiach pierwszego stopnia w większości przypadków wystarczy certyfikat zaliczenia kursu językowego na poziomie B2+. Natomiast studia drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie wymagają dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie C1 lub C2. Ocena końcowa zależy również od ilości punktów procentowych uzyskanych podczas zdobywania certyfikatu. Szczegóły dotyczące zagadnienia certyfikacji również warto sprawdzić na stronie internetowej lub w oddziale konkretnej uczelni. Kinga Zaczyk


Virtua Lingua

Akademia Językowa Online

20 wyświetleń0 komentarzy

Комментарии


bottom of page