top of page

Nie daj się zaskoczyć! Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku – przydatne zwroty

Zaktualizowano: 21 gru 2022

przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku

Poszukiwanie pracy to czasochłonny proces wymagający cierpliwości i wytrwałości. Jednym z etapów rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna, która często wiąże się ze stresem. Wśród kandydatów szczególne obawy wzbudzać może przeprowadzanie rozmowy w języku angielskim. Aby zniwelować stres i poczuć się pewnie, należy przyjrzeć się strukturze, najczęściej zadawanym pytaniom oraz klasycznym zwrotom stosowanym przez pracodawców. Jakie wyrażenia warto znać?


Pierwsze wrażenie ma znaczenie, czyli skuteczne sposoby rozpoczęcia rozmowy

Wbrew pozorom, rozmowa kwalifikacyjna nie zaczyna się w momencie zadania pierwszego pytania przez pracodawcę, ale zdecydowanie wcześniej: w chwili wejścia na spotkanie. Zazwyczaj osoba rekrutująca wita się z kandydatem neutralnym zwrotem: Hello. How are you? Już tutaj warto wykazać się znajomością powszechnych standardów. Na zadane pytanie należy odpowiedzieć jedynie w formie grzecznościowej. Można użyć sformułowania: I’m fine. Thanks. It’s a pleasure for me to be here.

Po krótkim przywitaniu pracodawca najczęściej chce lepiej poznać przyszłego członka zespołu. Dlatego też prosi o powiedzenie kilku słów o sobie (Tell me about yourself). Jest to bardzo ważny element rozmowy, niekiedy decydujący o jej dalszym przebiegu. Wymaga od kandydata umiejętnej selekcji informacji i wyboru tych, które mają znaczenie w kontekście przyszłego zawodu. W odpowiedzi warto wskazać dotychczasowe osiągnięcia,wspomnieć o umiejętnościach oraz mocnych stronach i poprzeć swoje stanowisko przykładami. Oto kilka wyrażeń, które mogą okazać się pomocne:

 • I’ve been working in this field for… – Pracuję w tej dziedzinie już przez…

 • My real strength is… – Moją naprawdę mocną stroną jest…

 • I specialize in… – Specjalizuję się w…

 • I pride myself on… – Jestem dumny z…

 • I’m passionate about/I’m interested in… – Pasjonuję się/Intereseuję się…

 • My current personal goal is to… ­– Moim aktualnym celem jest…

Questions and answers – przegląd najczęściej zadawanych pytań

Prezentacja dokonana przez kandydata stanowi podstawę, na której budowana jest dalsza rozmowa. Kolejna część wiążę się z nieco bardziej szczegółowymi pytaniami. Dotyczą one przede wszystkim doświadczenia zawodowego, motywacji przyszłego pracownika, osiągnięć oraz cech charakteru niezbędnych do sprawowania określonej funkcji. Jakich pytań należy się spodziewać?

 • What’s your greatest strength? – Jakie są Twoje mocne strony?

 • What’s your greatest weakness? – Jakie są Twoje słabe strony?

 • What is your greatest rofessional achievement? – Jakie jest Twoje największe zawodowe osiągnięcie?

 • Why should we hire you? – Dlaczego powinniśmy Cię zatrudnić?

W przypadku tej grupy pytań niezwykle istotne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedzi. Nie chodzi o wyliczanie mocnych i słabych stron oraz wymienianie swoich zalet. Należy wybrać kompetencje kluczowe dla wybranego stanowiska i opisać je, podając przykłady ich wykorzystania w życiu zawodowym. Opowiadając natomiast o słabych stronnych, warto przedstawić je jako wyzwanie. Co to oznacza? Po wskazaniu niedoskonałości można wspomnieć o technikach pracy nad nimi.

Pytania mogą dotyczyć nie tylko profilu kandydata, ale też – odnosić się do specyfiki i rozwoju firmy. Pracodawca często porusza kwestie, takie jak:

 • Why would you like to work for this company? – Dlaczego chciałbyś dla nas pracować?

 • What do you know about us? – Co wiesz o naszej firmie?

 • Why did you leave your last job? – Dlaczego zrezygnowałeś z poprzedniej pracy?

W ten sposób rekruter pragnie sprawdzić wiedzę kandydata dotyczącą działalności firmy, a także poznać powody rezygnacji z poprzednio sprawowanego stanowiska. W odpowiedzi warto wykorzystać informacje zdobyte przed przybyciem na rozmowę kwalifikacyjną. Kluczowy jest więc wcześniejszy research dotyczący wyzwań, z którymi mierzy się przedsiębiorstwo, specyfiki pracy oraz dotychczasowych sukcesów firmy. Jako powód rezygnacji z poprzedniej pracy najlepiej wskazać chęć dalszego rozwoju, poszerzania kompetencji czy zdobywania nowych doświadczeń.

Oprócz tego, pracodawca może zapytać o motywacje, oczekiwania i plany na przyszłość:

 • What motivates you? – Co Cię motywuje?

 • What are your salary expectations? – Jakie masz oczekiwania finansowe?

 • Where do you see yourself in 5 years? – Gdzie widzisz siebie za 5 lat?

Oczekiwania finansowe należy dostosować do standardów panujących na rynku. Z kolei motywacje i plany na przyszłość powinny odnosić się do celów, jakie firma pragnie osiągnąć.

Klasyczne wyrażenia, które warto znać: krótki poradnik dla kandydata

Wyćwiczenie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania nie wyczerpuje możliwości przygotowania się do rozmowy. Skutecznym zabiegiem jest przyswojenie kilku prostych zwrotów pozwalających na utrzymanie płynnego przebiegu rozmowy. Szczególnie pomocna może okazać się prośba o powtórzenie lub sparafrazowanie niezrozumiałego pytania:

 • Excuse me, would you mind repeating this question, please? – Przepraszam, czy mógłby Pan powtórzyć to pytanie?

 • Excuse me, I am not sure if I understood your question. Could you rephrase it, please? – Przepraszam, nie jestem pewny, czy dobrze zrozumiałem. Czy mógłby Pan sparafrazować pytanie?

Równie istotne jest kulturalne zakończenie rozmowy i wyrażenie chęci do podjęcia pracy:

 • Thank you for taking your time to meet me. – Dziękuję za czas poświęcony na spotkanie ze mną.

 • I’m available for an immediate start. – Mogę rozpocząć pracę natychmiast.

 • In case you need anything else from me, I’ll be happy to meet again. – Jeśli będą Państwo czegoś ode mnie potrzebowali, chętnie znów się z Państwem spotkam.

Warto pamiętać o wypowiadaniu się w sposób zrozumiały, konkretny i neutralny. Jak to zrobić? Oto pakiet słownictwa, które warto mieć w zanadrzu, aby nie dać się zaskoczyć przyszłemu pracodawcy:

 • Skills — umiejętności

 • Qualifications — kwalifikacje

 • Strengths — mocne strony

 • Weaknesses — słabe strony

 • Leadership — zdolności przywódcze

 • Creativity — kreatywność

 • Problem solving — rozwiązywanie problemów

 • Praca zespołowa — teamwork

 • Flexibility — elastyczność

 • Analytical thinking — myślenie analityczne

 • As you will see from my resume… – Jak można zobaczyć w moim CV…

 • I perform well under pressure. – Potrafię dobrze pracować pod presją.

 • I’m a problem solver. – Potrafię rozwiązywać problemy.

 • I’m a team-player. – Dobrze pracuję w zespole.

 • I’m customer-oriented. – Jestem zorientowany na klienta.

 • I’m eager to learn. – Jestem chętny do nauki.

 • I’m good at multitasking. – Potrafię wykonywać wiele zadań jednocześnie.

 • I’m self-motivated. – Potrafię dobrze sam się zmotywować.

 • I’m very attentive to detail. – Przykładam dużą uwagę do szczegółów.

 • I want to further my career in…/I want to pursue a career in… – Chcę rozwijać swoją karierę w…

Kinga Zaczyk

Virtua Lingua

Akademia Językowa Online

8 wyświetleń0 komentarzy

Comentários


bottom of page